Registrace vlastního AS čísla a IP adres

Naše společnost Vissado s.r.o. je lokálním registátorem (LIR) IP adres pro státy Evropy.
Informací o nás najdete na oficiálních stránkách RIPE NCC 

Ceny registrace IP a AS čísel:
Z důvodu ukončení rozdávání PI IPv4 adres v RIPE regionu registrujeme pouze provider nezávislé (Provider Independent) IPv6 adresy a autonomní systémy, dále jsme Vám schopní pronajmout IPv4 adresy z našeho rozsahu:

Pronájem IPv4 /24 sítě 900 Euro/rok.
Autonomní systém (AS) a /48 IPv6 400 Euro/jednoráz.
Roční správa jednoho objektu v RIPE databázi 150 Euro/rok

Co potřebujete k registraci AS a IP adres ?
Postup při registrací IP adres je následující:
1. Klient posílá nám údaje o firmě:
– Název společnosti, sídlo, kontaktní telefon,
– výpis z obchodního rejstříku nebo licencí ČTU,
– jméno, adresu a email člověka, který bude uveden jako kontaktní osoba v databází RIPE NCC,
– zda klient potřebuje registrací autonomního systému pokud ano, pak e-mail adresy a čísla AS partnerů, se kterými se bude provádět BGP peering.
2. Podpis smlouvy o registraci IP adres
3. Registrace IP adres naší společnosti u RIPE NCC
4. Vystavení faktury a její úhrazení klientem
5. Předání přístupu k mainteneru v RIPE databázi

Služby konfigurace BGP směrování
Při registraci autonomního systému můžete využit naších služeb a zkušenosti v oblastí administrace BGP. Nabízíme služby spojene s konfigurací BGP na bázi CISCO nebo Linux routerů.

Informace o BGP směrování
Protokol BGP (Border Gateway Protocol) je směrovací protokol, určený hlavně pro výměnu směrovacích informací mezi autonomními systémy. Jako jiné směrovací protokoly zabezpečuje především údržbu směrovacích tabulek, aktualizaci směrů a na základě definované metriky vyhodnocuje dostupnost cílových sítí. Přenos potřebných informací pro směrování je umožněn přes TCP port 179 BGP směrovačů. Dále se tento protokol stará o propagaci optimální cesty s identifikátory autonomních systémů v naplánované cestě.
BGP směrování je možné provádět na routerech na bázi CISCO, Mikrotik, Juniper nebo Linux.